فارسی ششم هفت خان رستم

حجم فایل : 1.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا فارسی ششم ابتدایی
هفت خان رستم تاریخ ادبیات  
حکیم ابوالقاسم فردوسی: یکی از بزرگ ترین حماسه سرایان بزرگ ایران است . شاهنامه اثر وی و شاهکار حماسه ی ملی ایرانیان است. شاهنامه اثری است منظوم که شامل 50 هزار بیت است و سرودن آن حدود سی سال طول کشیده است . در سال 2010 میلادی ، هزارمین سالگرد نوشته شدن شاهنامه از سوی یونسکو جشن گرفته شد.
آشنایی با مفهوم حماسه ، مبالغه و کنایه حماسه در لغت به معنای دلاوری و شجاعت و در اصطلاح عبارت است از آثار نظم و نثری که به دلاوری های مردان بزرگ در میدان جنگ اشاره دارد . به عبارت دیگر حماسه آثاری است که بر اعمال پهلوانی، مردانگی، افتخارات و بزرگی های یک قوم یا یک فرد مبتنی می باشد. حماسه وقتی درباره ی مطلبی به طور غیر مستقیم صحبت می کنیم،به آن کنایه می گوییم.کنایه سخنی است که دو مفهوم دور و نزدیک دارد و مقصود گوینده معنای دور آن است.مثال: رخش به تنگ آمد کنایه از خسته شدن و به ستوه آمدن است . کنایه گاه شاعر یا نویسنده برای افزودن بر تاثیر و قدرت سخن خود رویدادها را بسیار بیشتر و بزرگتر از آن چه هست توصیف می کنند . به این گونه بزرگ نمایی در بیان حوادث مبالغه می گویند.
خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمّش زمین شد همه چاک چاک
در این بیت شاعر در جوش و خروش اسب مبالغه کرده است. مبالغه ( رخش ) شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه ی حمله ،‌پایش را محکم بر زمین کوبید به طوری که زمین زیر سُم هایش پاره شد . تمرین رستم در خشم می شود : رستم خشمگین می شود .
رستم به تنگ می آید : رستم طاقتش تمام می شود ( خسته می شود ) کلمات جمع دیوان و جادوگران
در کلمات دیگر ، «ان» و «ها» بخشی از خود کلمه است . برای امتحان کردن این مساله ، «ان» و «ها» را از انتهای کلمه حذف می کنیم . اگر کلمه ی باقیمانده یک کلمه ی معنادار و منفرد ِ آن کلمه بود ، می فهمیم «ان» و «ها» علامت جمع است . اگر حروف باقیمانده یک کلمه ی معنادار ساخت ،‌می فهمیم این علامت ها بخشی از خود واژه هستند . مثال : سلمان سلم ( بی معنا ) سواران سوار (با معنا ) کلمه باقیمانده کلمه باقیمانده بزن تیغ و بنداخت از بر سرش فرو ریخت چون رود ،‌خون از بَرَش

شاعر ،‌خونی را که از بدن اژدها فرو ریخته ،‌به دلیل حجم زیادی که داشته به قصد مبالغه به رود تشبیه کرده است . پایان...